• Všechny velké věci
    se skládají z malých dílů

Produkty

Firma se zaměřuje na výrobu přesných technických výlisků z plastu s hmotností od 0,5 g – 800 g. Produkujeme nejen tvarově složité technické díly, ale i pohledové a interiérové díly. Naše produkty je možné nalézt ve většině současné automobilové produkce. Vyrábíme také pro elektrotechnický průmysl, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu i velice drobných dílů.

Důležitou součástí výrobního programu je zálisková výroba a výroba z dvoukomponentních materiálů.